Ποια αντικείμενα ανακυκλώνονται και ποια όχι;

Ποια αντικείμενα ανακυκλώνονται και ποια όχι;

Άσκηση πολλαπλών επιλογών